מאמר: שמירה על אוירה נעימה בארגון מול מהימנות ואמינות עובדים

מאת צפריר עפרוני - 04/03/2010

בתקופה האחרונה התפרסמו בתקשורת הכתובה והאלקטרונית מספר ידיעות אודות מקרים בהם עובדים (חלקם במשרות בכירות) מעלו בכספי החברות בהן הם עבדו או שהוציאו והעבירו מידע פנימי חשוב לגורמים חיצוניים לא מורשים.
בידיעה אחת סופר על סמנכ"ל כספים בחברה אשר במשך מספר שנים מעל בכספי החברה בה עבד בסכום של כ-5 מליוני שקלים. בחברה אחרת מתחום ההיטק, נשיא ומייסד החברה חש כי מידע פנימי רגיש ביותר זלג לגורמים מתחרים עד כדי סכנה לעצם קיום החברה שלו.
המשותף לשני המקרים הנפרדים הללו שבשתי החברות נמנעו במודע מלבצע בדיקות מהימנות תקופתיות לעובדיהן. אחת הסיבות הנפוצות להימנעות זו היא הרצון להמנע מהעכרת האוירה בקרב נושאי התפקידים ועובדי החברה.
השוני בין שני המקרים הוא שבמקרה השני, נשיא החברה התעשת וזימן את העובדים שנחשדו בהעברת המידע לבדיקות פוליגרף. תוצאות הבדיקות הצביעו על עובד בכיר שעמד בקשר עם גורמים מחברה מתחרה להם העביר את המידע. עם זאת, למרות חשיפת המדליף הנזק לחברה למעשה כבר נגרם ויהיה קשה לתקנו אם בכלל.
יש לקחת בחשבון שקשה לשנות הרגלים ואוירה קיימים. כאשר נהוג מקדמת דנא בארגון שלא מקיימים בדיקות מהימנות בקבלה לעבודה ובדיקות מהימנות תקופתיות, כל ניסיון לבצע בארגון שינוי ולהנהיג בדיקות מהימנות עשוי להיתפס באופן שלילי על ידי העובדים. לעומת זאת, עובדים המתקבלים לעבודה אשר יודעים שזה הליך מקובל ושיגרתי בחברה, עשויים לגלות פחות התנגדות לבדיקות המהימנות ואף יבינו את הצורך בנקיטת הצעד.
חשוב להוסיף כי עריכת בדיקות פוליגרף מכל סוגשהו הינה צעד לא פשוט שנתפס במידה לא מועטה כפגיעה בפרטיות ובאמון בנבדק. משום כך הדבר מצריך רגישות לא מועטה מצד ההנהלה ומבצע הבדיקות והפעלת שכל ישר כדי לא לגרום נזק נוסף.

אימות - מכון לבדיקות פוליגרף מתמחה בביצוע בדיקות פוליגרף ("מכונת אמת") לאימות או הפרכת חשדות וגירסאות בעקבות ארועים. בדיקות מהימנות תעסוקתית: בדיקות רקע וקבלה לעבודה, בדיקות מהימנות עובדים תקופתיות. טל': 1-700-706-126 סלולרי: 0544-743422 אתר הבית: http://www.poly-graph.co.il

מקור המאמר: http://www.articles.co.il/article.php?id=62793 מאמרים.