שליחת קורות חיים למשרה: "גורר למחלקת המטענים - שפלה éùøàì" .

אתה יכול להוסיף כאן מכתב מקדים למעסיק, לא חובה