שליחת קורות חיים למשרה: "דחוף צורף - מרכז éùøàì" .

אתה יכול להוסיף כאן מכתב מקדים למעסיק, לא חובה