שליחת קורות חיים למשרה: "דפס,במחלקת הדפסה - צפון éùøàì" .

אתה יכול להוסיף כאן מכתב מקדים למעסיק, לא חובה