שליחת קורות חיים למשרה: "דרושות לעבודה נתניה וחדרה - שרון éùøàì" .

אתה יכול להוסיף כאן מכתב מקדים למעסיק, לא חובה