שליחת קורות חיים למשרה: "דרושות מאבטחות - éùøàì" .

אתה יכול להוסיף כאן מכתב מקדים למעסיק, לא חובה