שליחת קורות חיים למשרה: "דרושות מאטחות - éùøàì" .

אתה יכול להוסיף כאן מכתב מקדים למעסיק, לא חובה