שליחת קורות חיים למשרה: "דרוש נהי אוטובוס - éùøàì" .

אתה יכול להוסיף כאן מכתב מקדים למעסיק, לא חובה