שליחת קורות חיים למשרה: "דרוש קניין אופנה - éùøàì" .

אתה יכול להוסיף כאן מכתב מקדים למעסיק, לא חובה