שליחת קורות חיים למשרה: "דרוש קצין ביטחון - éùøàì" .

אתה יכול להוסיף כאן מכתב מקדים למעסיק, לא חובה