שליחת קורות חיים למשרה: "טבח/עוזר טבח - דרום éùøàì" .

אתה יכול להוסיף כאן מכתב מקדים למעסיק, לא חובה