שליחת קורות חיים למשרה: " טור אופריטור/תיירות נכנסת - ירושלים, ירושלים éùøàì" .

אתה יכול להוסיף כאן מכתב מקדים למעסיק, לא חובה