שליחת קורות חיים למשרה: "מנה"ח לקוחות - שפלה éùøàì" .

אתה יכול להוסיף כאן מכתב מקדים למעסיק, לא חובה