שליחת קורות חיים למשרה: "עוזר/ת ליועץ משפטי - צפון éùøàì" .

אתה יכול להוסיף כאן מכתב מקדים למעסיק, לא חובה