שליחת קורות חיים למשרה: "עוזר/ת מנכ"ל - מרכז éùøàì" .

אתה יכול להוסיף כאן מכתב מקדים למעסיק, לא חובה