שליחת קורות חיים למשרה: "עו"ד ליחידה משפטית - מרכז éùøàì" .

אתה יכול להוסיף כאן מכתב מקדים למעסיק, לא חובה