שליחת קורות חיים למשרה: "שוק ההון וניירות ערך - שרון éùøàì" .

אתה יכול להוסיף כאן מכתב מקדים למעסיק, לא חובה