שליחת קורות חיים למשרה: "חוקר מו"פ מצב מוצק - באר שבע, דרום éùøàì" .

אתה יכול להוסיף כאן מכתב מקדים למעסיק, לא חובה