שליחת קורות חיים למשרה: "פקיד/ת גביה - שרון éùøàì" .

אתה יכול להוסיף כאן מכתב מקדים למעסיק, לא חובה